Vad är en fond?

· Ekonomi
Author

Ett enkelt sätt att komma igång med sitt sparande är att satsa eller månadsspara i en fond. Man kan beskriva en fond som en väska som innehåller massor av värdepapper från vinstdrivande företag. Väskan ägs tillsammans med andra som köpt in sig i en andel.

black-briefcase-on-white

Väskan eller om vi ska använda oss utav det rätta ordet, fonden, förvaltas av fondbolag som sköter alla placeringar och administrationen av värdepappren så du slipper sköta det jobbet själv.

Om du valt att månadsspara så är fördelarna många. Den största av alla är kanske att du sprider ut dina köp så att du jämnar ut värdeutvecklingen. Du behöver inte sköta köpet själv vilket ökar chansen att dina värdepapper köps i rätt tillfälle.

När du är med i en fond så är du med och delar på eventuell vinst från företagen, det betalas ut en gång per år och blir oftast en ny investering i några fler fondandelar. Dessutom kan du själv välja att sälja ut från din fond. Fonder fungerar bra som långsiktigt sparande och har större utdelning än om du sparat dina pengar på ett konto.

Det är absolut enklast om du har dina fonder på ett fondkonto på din bank, du får bra översikt över dem och har tillgång till dem dygnet runt om du använder dig utav Internet banken. Det innebär att du kan köpa till fondandelar eller sälja när som helst under dygnet.