Starta företag utomlands

· Ekonomi
Author

Det finns en hel del av företagande man lätt tar för givet när man endast gjort affärer och handskas med svenska företag. Kulturkrockarna blir mer påtagliga när man handlar eller samarbetat med utländska företag, men det blir ändå aldrig så tydliga som när man själv försöker starta företag utomlands.

440868-world-map-blue

Det är en hel del svenska företag som sedan 2000 flyttat sina verksamheter utomlands. Detta har även inkluderat mycket stora företag som Betsafe, som flyttade sitt huvudkontor till Malta 2006. Mer än hälften av de företag som gjorde detta uppger att det var ett strategiskt beslut att flytta verksamheten.

Man kan dra en hel del lärdomar från dessa företag och de skillnader de fått uppleva i samband med flytten. En sak är att det i Sverige räcker med att ha ett personnummer och sin id-handling, med detta kan man låta vem som helst veta vem man är. Utomlands kan man behöva pass, bankreferenser med stämplar, kopia av sitt pass med underskrift av polis, elräkningar som kan styrka att man bor där man bor och ett anställningsavtal från en arbetsgivare. Utan alla dessa kan det vara svårt att bara öppna ett bankkonto.

En annan sak man måste minnas är att allting som bestäms ska vara skriftligt. Sverige är ganska unikt i det att vi faktiskt använder oss av muntliga avtal i den utsträckning vi gör. Men utomlands gäller ofta endast skriftliga avtal, om det inte finns med i det skriftliga kontrakten kan de anse att det inte var något viktigt och inte behöver följas.

Planerar man att sälja utanför det land man bedriver sin verksamhet löper man dessutom risken att förlora den viktiga delen att faktiskt ha kontakt med sina kunder.

Det är även viktigt att tänka på växelkurser, på en 100 000 kronors-faktura får man vara beredd att betala 2500 kronor i växelavgifter. Man kan försöka komma runt sådant genom att växla mer sällan och med större summor, samtidigt som man försöker förhandla till sig bättre kurs vid engångsväxlingar.

Om man inte vill starta nytt utomlands eller flytta verksamheten dit utan endast expandera utomlands kan man läsa mer om det på verksamt.se.