Samarbete med den offentliga sektorn

· Ekonomi
Author

shutterstock_185594582

Den offentliga sektorn är väldigt beroende av samarbete med företag för att kunna erbjuda de tjänster de är tilltänkta. Det är genom företag som de har tillgång till lokaler, produkter och redskap som behövs för att kunna genomföra sina jobb.

Det har estimerats att staten, kommunerna, landstingen och alla bolag som ägs av dessa, köper tjänster och varor för mellan 450 och 550 miljarder varje år. Med vetskap om detta är det ju föga förvånande att många företag som vill ha en statligt eller kommunalt kontrakt använder sig av konsulter för att ta fram bästa möjliga anbud.

Det mest igenkända sambandet mellan företag och den offentliga sektorn är ju naturligtvis genom skatt. Genom att betala skatt får de ju tillgång till de tjänster som den offentliga sektorn har att erbjuda. Men det är faktiskt mer omfattande än bara så. Till att börja med så är ju den offentliga sektorn gemensamt finansierat och företagen spelar en väldigt viktig roll i offentlig verksamhet. Detta sker genom leveranser av varor och tjänster men även genom att utföra vissa verksamheter.

Medan det är myndigheter som tar hand om planering och beslutsfattning så är det ju företag som ser till att detta blir en verklighet. Planer kan ju till exempel göras av den offentliga sektorn att ett nytt hus måste byggas, men det är privata byggföretag som sedan förhandlar om att få kontraktet att faktiskt bygga detta.

Likaså är det ju företag som står för de material som elever i skolan använder sig av, ambulanser byggs inte av staten och leksakerna på en förskola produceras inte av kommunen.

Ett annat exempel är lokaltrafiken, som ju naturligtvis kommuner och landsting ansvarar för, enligt kapitel 2 i lag 2010:1065 om kollektivtrafik, men de anlitar ofta privata företag som sedan kommer att köra dessa fordon.

Vad gäller att hitta de olika förfrågningar som kommunerna lägger ut så kan man ansluta sig till en lista på de områden man är verksam inom så att man inte missar när en upphandling kommer ut. Det gäller att tänka igenom allt ordentligt och lämna ett anbud som är fördelaktigt både för dig och kommunen. Man ska inte sänka sig så lågt så att man har svårigheter att klara verksamheten på grund av detta samtidigt som man inte vill ligga för högt och missa avtalet.

När man lämnat några anbud så brukar man få en större bild av ungefär vad kommunen är ute efter och vilken prisbild ungefär man hamnar inom och även om upphandlingarna är offentliga och alla har samma villkor så är det givetvis bra för alla om ett lokalt företag kan sträcka på sig och vinna upphandlingen. Man kan alltid ta hjälp utifrån av en extern firma för att få hjälp av en anbudskonsult för att öka chanserna att få avtalet.

Av dessa och många andra anledningar är det ju uppenbart att företag och den offentliga sektorn har en stark ekonomisk koppling till varandra och är något som vårt samhälle förlitar sig på att det fungerar.