Så fungerar en börsintroduktion

· Ekonomi
Author

Varför vill företag börsnotera sig? Svaret är ganska enkelt, bland annat görs det när företaget behöver investerare som kommer in med snabba pengar så att företaget kan utvecklas, enkelt uttryck så har företaget förskaffar sig nytt kapital.

business-meeting-with-work-on-contract

Bolaget börjar med att boka ett första möte med börsen och en börsrevisor utses för att granska företaget. I granskningen kontrolleras organisationen och dess finansiella redovisning och en bolagsbeskrivning görs. Därefter är det dags att analysera, värdera och marknadsföra samt göra en prissättning.

Bolaget tar beslut och ansöker om börsnotering, därefter är det upp till börsen att fatta själva beslutet om börsnoteringen. Företaget kan göra besök eller så kallade road shows för att marknadsföra sin börsnotering och visa upp sig för sina eventuellt kommande investerare. Normalt brukar man anse att det är dags för en anmälningsperiod i samband med företagets presentation för börsnoteringen.

Man ser över priset ytterligare en gång så att det ligger rätt och man tecknar upp sig för aktierna och vilken tilldelning som bör finnas. Så har då företaget äntligen kommit i mål och det är dags för första dagen för handel av företagets aktier på börsen – de är nu börsnoterade.