Nasdaq

· Ekonomi
Author

Den helt elektroniskt baserade börsen Nasdaq, grundades 1971 och var då världens första elektroniska börsmarknad. NASDAQ är en förkortning utav National Association of Securities Dealers Automated Quotations. 2008 förvärvade Nasdaq, OMX AB och skapade bolaget Nasdaq OMX Group.

sh_stock_market_graph_262127447

Till en början fungerade inte börsen som en elektronisk handel utan var mest bara ett noteringssystem. Börsen hjälpte till att sänka skillnaden mellan köp och säljkurs, vilket inte alls var populärt hos mäklarhusen. De stora vinsterna försvann därmed från dem.

Nasdaq var den första börsen i USA att handla över internet. Fram till 1987 handlade man på börsen via telefonen. På hösten samma år kom börskraschen och för att underlätta telefon handeln, etablerades SOES, (Small Order Execution System), som var en elektronisk metod för återförsäljare att ange sina affärer. Nasdaqs status ändrades under 2006 från att vara en aktiemarknad, till att bli en licensierad nationell börs.

Nasdaq består av tre marknadsnivåer där Capital market är till för företag med små volymer av börsvärde, Global market representeras utav aktier som uppfyller Nasdaqs strikta regler. Global select market består utav USA-baserade och internationella aktier. Den globala marknaden är exklusivare än Golbal market och varje oktober kontrolleras marknaden för att se om någon blivit berättigad till en Global selekt market nivå.